Corona Tijd   E X T R A

Do's & Don'ts tijdens Corona

Coaching voor wie?

Mijn begeleiding is zowel voor ouders, leerlingen als docenten en gericht op het doorbreken van de vicieuze cirkel: slechte resultaten, onvrede daarover en vastgelopen communicatie.

Wat zijn onderpresteerders?

Veel kinderen presteren structureel onder hun te verwachten (Cito-)niveau. Gerichte coaching is dan effectiever dan huiswerkbegeleiding of bijles.

Cijfers over onderpresteerders:
hogere Cito-scores voor de jongens maar meer behaalde vwo-examens voor de meisjes.