Foto Lydia Sevenster

Drs. Lydia Sevenster

Ik werk graag met onderpresteerders; een ingang te vinden om ze te helpen is altijd weer een kleurrijke uitdaging. Je weet dat ze het kunnen, maar ze lopen toch vast. Ze balen van de onvoldoendes en de kritiek daarop, maar weten niet hoe ze die kunnen ophalen. Dan horen ze tot mijn doelgroep. In mijn lange docentenloopbaan heb ik vele jaren mentorleerlingen en specifiek onderpresteerders, begeleid en daarin een ruime expertise opgebouwd. Deze ervaring zet ik met liefde in om deze jongens en meisjes in een overzichtelijk traject weer op de rails te krijgen.

ECHA-specialist in gifted education

Het viel mij op dat ook leerlingen met het predicaat ‘hoogbegaafd’ onder hun kunnen presteerden, bleven zitten en van het Gymnasium naar een andere school afstroomden. Naar aanleiding daarvan heb ik een opleiding tot ECHA-specialist op het gebied van hoogbegaafdheid aan de Radboud Universiteit gevolgd en in 2001 afgerond (zie http://www.echavereniging.nl/ )

TOP-training

Samen met mijn collega’s heb ik een TOP-training (TOP = Toekomstgericht Ontwikkelings Plan) ontwikkeld en die 15 jaar lang in verschillende klassenlagen op het Stedelijk Gymnasium Haarlem gegeven aan onderpresteerders. We  gebruikten zelfgemaakt materiaal toegesneden op de doelgroep en stelden dat waar nodig bij.

Verschil jongens/meisjes

Omdat mij opviel dat meer jongens dan meisjes onderpresteren heb ik onderzoek gedaan naar de oorzaken van dit verschil. Dit resulteerde in 3 publicaties  hierover in de NRC. ( zie http://www.jongensenonderwijs.nl/ ) Hierin gaf ik weer dat meer jongens dan meisjes naar een lager schoolniveau afzakken omdat jongens minder tijd aan hun schoolwerk besteden. Ze zijn minder goed georganiseerd en hun studievaardigheden laten te wensen over. Hun executieve vaardigheden zijn minder dan die van de meisjes. Dit hangt samen met een latere ontwikkeling van de prefrontale cortex van jongenshersenen. Hun hogere concentratie testosteron geeft hen meer zelfvertrouwen waardoor ze denken dat het allemaal wel goed komt terwijl de realiteit anders aangeeft.

GOEDPRESTEREN: individuele begeleiding van leerlingen en hun ouders

Sinds 2013 de TOP-methode toe in mijn praktijk. Ook de ouders van de leerling worden daarbij betrokken. Zij zijn vaak ten einde raad. Zij krijgen concrete adviezen wat ze beter wel en beter niet kunnen doen om hun onderpresterende kind te begeleiden.

GOEDPRESTEREN: TTT=training van docententeams

Naast leerlingen en ouders train ik docententeams om zelf de TOP-methode toe te passen. Ook de  ouders van de leerlingen die door deze docenten worden begeleid, krijgen tijdens een oudertraining informatie over verschillende aspecten van het onderpresteren.

Hersenen en Leren

Om meer inzicht te kunnen geven in structuur en functioneren van de hersenen heb ik de vwo-module Hersenen en Leren ontwikkeld. Deze wordt inmiddels landelijk gebruikt en verbindt de kennis van het functioneren van het brein met de efficiëntie van verschillende leermethoden( zie Hersenen en Leren Om meer inzicht te kunnen geven in structuur en functioneren van de hersenen heb ik de vwo-module Hersenen en Leren ontwikkeld. Deze wordt inmiddels landelijk gebruikt en verbindt de kennis van het functioneren van het brein met de efficiëntie van verschillende leermethoden.
( zie  http://185.29.203.11/joost/Hersenen2/Bronnen/v114_Hersenen_en_leren_lln_ev_270109.pdf   )

Mijn biologiehart

Mijn biologiehart volgde ik in maart/april 2016 door deel te nemen aan een wetenschappelijke expeditie van het NIOZ (zeeonderzoek) op het Britse onderzoeksschip de James Cook. We voeren van de Caraïbische eilanden dwars over de Atlantische Oceaan naar Tenerife en onderzochten de invloed van woestijnstof op de ecosystemen in zee. Samen met een schrijversteam verwerken we de resultaten in een online lesprogramma voor middelbare scholen. Het was een uitermate inspirerend avontuur maar wie een kijkje neemt op het begin van mijn blog (zie www.Lydiaopzee.nl ) begrijpt waarom ik het niet gauw zal herhalen.

Onderpresteren is geen onwil maar onmacht!

 

 

Opleiding  en ervaring

1976                    : doctoraal biologie Leiden en eerstegraads lesbevoegdheid

1975 -1979      : docent International School of the Sacred Heart in Tokyo

1980 -2017      : docent biologie Stedelijk Gymnasium Haarlem

2001                    : opleiding ECHA-specialist (hoogbegaafden)

2005 -2016     : ontwikkeling en toepassing TOP-training aan Stedelijk Gymnasium                                       Haarlem

2013                    : start praktijk GoedPresteren

2017                   : Registratie IHBV (Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen), CRKBO                                  (= Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) en                                                                                Kwaliteitsregister Koepel Hoogbegaafdheid